VPS Sunucularda inanılmaz fiyatlar

.com.tr alan adı sadece $2.99

1. TARAFLAR

Bir tarafta; Oğuzlar Mahallesi 1397 Cd. No:11/1 Çankaya/ANKARA adresinde mukim SafirNET Yazılım Bilişim ve Danışmanlık SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (işbu sözleşmede kısaca “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta; HİZMET SAĞLAYICI’ya ait web sitesi www.safirhosting.com. (bu site) üzerinden HİZMET SAĞLAYICI ürün/hizmetlerini satın almak sureti ile sitede bulunan kayıt formu ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (işbu sözleşmede kısaca “MÜŞTERİ” ve/veya “SİZ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şekil ve şartlar dahilinde işbu Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

Bundan sonra Sözleşmede; MÜŞTERİ/SİZ ve HİZMET SAĞLAYICI ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.

İşbu Sözleşme, elektronik ortamda kabul etmiş olduğunuz “Hizmet Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup, İşbu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, MÜŞTERİ tarafından okunarak kabul edilen Genel Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır.

2. TANIMLAR

Sistem Yönetimi İşlemleri: Bilgisayarlar, sunucular ve veri iletimi ile ilgili ekipman üzerine işletim sistemleri ve yazılımların kurulumu, ayarlarının yapılandırılması, güncellenmesi, üzerlerinde gözlem yapılması ve kaldırılması ile ilgili yapılan işlemleri,

Yönetilen Sistemler: HİZMET SAĞLAYICI’dan sanal ya da fiziki sunucu kiralama/barındırma hizmeti alan Müşteriler’in bu sunucular üzerinde çalışan işletim sistemi veya yazılımlar üzerinde Sistem Yönetimi İşlemleri yapabilecek yetkideki bir kullanıcı hesabı ile ilgili bilgileri kullanarak erişebildiği bilgisayarlar, sunucular ve verilerin saklanması veya iletimi ile ilgili ekipmanları,

Sistem Yönetimi Hizmeti: Yönetilen Sistemler üzerinde Sistem Yönetimi İşlemleri’nin yapılması yoluyla verilen hizmeti,

İstek: Müşteri’nin Sistem Yönetimi Hizmeti ile ilgili isteğini,

Destek Talebi Kaydı: MÜŞTERİ’nin kendisine tanımlanan kullanıcı paneli üzerinden İstek’lerini HİZMET SAĞLAYICI’ya iletilmesi amacıyla İnternet’ten erişilebilir şekilde kullanılan sistemi,

Uzaktan Hizmet Verilmesi: HİZMET SAĞLAYICI’nın görevlendirdiği kişilerin HİZMET SAĞLAYICI ofisi veya herhangi bir lokasyondan, SSH, RDP, VNC veya benzeri araçlar kullanarak İnternet veya özel ağlar üzerinden Yönetilen Sistemler’e bağlanması yoluyla Sistem Yönetimi Hizmeti vermelerini, ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Amacı

İşbu Sözleşmenin konusu; MÜŞTERİ’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan satın almış olduğu Sistem Yönetim Hizmeti’nin satış ve kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

4. Genel Hükümler

İşbu Sözleşme kapsamında HİZMET SAĞLAYICI tarafından MÜŞTERİ’ye sağlanan hizmet temel olarak;

Müşteri’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan almakta olduğu sanal ya da fiziksel sunucu kiralama/barındırma hizmeti kapsamındaki sunucuları ile ilgili olarak; bilgisayarlar, sunucular ve veri iletimi ile ilgili ekipman üzerine işletim sistemleri ve yazılımların kurulumu, ayarlarının yapılandırılması, güncellenmesi, üzerlerinde gözlem yapılması, kaldırılması ve ayrıca satın alınmış olması halinde yedekleme yapılması ile ilgili yapılan işlemlerden ibarettir.

Sistem Yönetim Hizmeti

HİZMET SAĞLAYICI; Sistem Yönetim Hizmeti’ni aşağıdaki koşullar kapsamında sunacaktır;

7/24 sunucu izleme yazılımı ile servislerin denetlenmesi, bir sorun anında sorunun giderilmesi,

Müşteri tarafından oluşturulan yeni destek taleplerine (arıza durumları hariç) Normal Mesai Saatlerinde (Pazartesi – Cuma, 08:00 – 17:00) 6 saat içinde müdahale edilmesi,

Düzenli olarak sistem güncellemeleri ve işletim sistemi için gerekli olan tanımlamaların gerçekleştirilmesi,

Harici (3rd party) yazılım kurulumları için sadece kurulum işleminin yapılması,

Yedekleme hizmeti alınması halinde; periyodik olarak sunucu yedeklerinin alınması ve sürekli çalışabilirliğinin kontrolü (yedekleme hizmeti alınmayan durumlarda felaket kurtarma senaryoları Sistem Yönetim Hizmeti kapsamında yer almamaktadır)

İşletim sistemi hatalarının kontrol edilmesi ve işletim sistemi düzeyindeki sorunların giderilmesi,

İşletim sistemleri için (Linux “Debian, Ubuntu, Centos, Redhat” ve Windows güncel sürümler) yeni çıkan güvenlik açıklarına karşı üretici firmanın yayınladığı yamaların uygulanması,

Müşteri’nin talep ettiği ya da teknik olarak gerekli görülen hallerde işletim sistemi konfigürasyonlarının düzenlenmesi,

Sunucunun stabil olarak ve sürekli çalışması için azami çaba gösterilmesi,

Sunucu üzerinde çalışan ve HİZMET SAĞLAYICI tarafından sağlanan yazılımların güncel tutulması, Harici (3rd party) yazılımlarının Müşteri tarafından talep edilmesi halinde güncellenmesi.

Yedekleme Hizmeti

Müşteri tarafından Yedekleme Hizmeti de alınması durumunda, HİZMET SAĞLAYICI, Yedekleme hizmetini aşağıdaki kapsamda sunacaktır;

Yedekleme yazılımı sunucuların tam (full), arttırımlı (incremental) yedekleme işlemlerini aktif çalışma esnasında çevrimiçi (online) olarak yapılacak ve bu yedeklemeden kurtarma işlemi gerçekleştirilebilecektir.

Yedek alınacak tüm sistemler ve altyapılar için yedekleme yazılımları, lisansları ve gerekiyorsa donanımları Müşterinin satın aldığı hizmet sınırları dahilinde YÜKLENİCİ tarafından sağlanmaktadır.

Yedekleme yazılımı kendine özel ortam üzerinde çalışmaktadır.

Yedekleme yazılımı, yedeği alınacak her sunucu için ayrı yedekleme planı (schedule) yapma imkânına sahip olabilmektedir.

Yedekleme yazılımı verilerin ağ üzerinden güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla şifreleme yapacaktır.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Sadece Destek Kayıdı üzerinden iletilecek Müşteri İstekleri işleme alınacak olup, Müşteri İsteklerini bu usule uygun olarak iletecektir.

Sistem Yönetim Hizmeti sadece HİZMET SAĞLAYICI’dan sanal ya da fiziksel olarak sunucu kiralama /barındırma hizmeti alan Müşteriler’in söz konusu sunucuları için ve Müşteri bu sunucular için HİZMET SAĞLAYICI’dan kiralama/barındırma hizmeti aldığı sürece verilmektedir. Bunun dışında kalan sunucular için hizmet verilmeyecek olup, Müşteri’nin HİZMET SAĞLAYICI’dan almakta olduğu sunucu kiralama/barındırma hizmetinin sona ermesi halinde, işbu hizmet de kendiliğinden sona erecektir.

IDRAC, ILO, CIMC, IMM gibi donanım seviyesinde yönetim ekranları ve donanım arızaları ve Müşteri’nin sunucusuna başka/eski sunucusundan ya da başka bir ortamdan veri aktarılması hizmeti Sistem Yönetim Hizmeti kapsamında değildir.

Sistem Yönetim Hizmeti almak isteyen Müşteri; söz konusu sistemler için gerekli olan kullanıcı adı ve şifreye hali hazırda sahip ise bunu HİZMET SAĞLAYICI’ya bildirecektir. Böyle bir kullanıcı adı ve şifrenin mevcut olmadığı hallerde, HİZMET SAĞLAYICI kullanıcı adı ve şifreyi oluşturacaktır.

Yukarıda belirtilen kullanıcı adı ve şifre, yetkili kullanıcı (root, Administrator gibi) için geçerli olup, Sistem Yönetim Hizmetinin gerektiği şekilde sağlanabilmesi için bu hesaba sadece HİZMET SAĞLAYICI tarafından erişilebilir olması gereklidir. Bu nedenle; Müşteri tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya iletilen kullanıcı adı ve şifre HİZMET SAĞLAYICI’ya iletildikten sonra MÜŞTERİ tarafından hiçbir şekilde kullanılmayacak, sistem üzerinde sadece tek bir yetkili kullanıcı olacak ve Müşteri tarafından ya da 3. Kişilerce başka yetkili hesaplar açılmayacak/oluşturulmayacaktır.

Sistem Yönetim Hizmeti’nin sona ermesi halinde HİZMET SAĞLAYICI’da bulunan kullanıcı adı ve şifre Müşteri’ye bildirilecek olup, bu bildirimi müteakip Müşteri söz konusu şifreyi değiştirmekle yükümlüdür.

5. maddede belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi halinde oluşabilecek durumlardan HİZMET SAĞLAYICI sorumlu tutulamayacak olup, böyle bir aykırılık halinde HİZMET SAĞLAYICI’nın hizmet vermeyi reddetme hakkı saklıdır.

Sunucu üzerinde çalışan yazılımların konfigürasyon değişiklikleri için SYH Değişim Yönetimi Süreci takip edilecek olup, MÜŞTERİ’lerin destek kaydı ile taleplerini iletmesi beklenecektir. Talepler için uygun zamanda planlama yapılacak ve talep yerine getirilecektir.

Yönetilen Sistemler Aracılığıyla Verilen Hizmetlerin Hukuki Sorumluluğu kapsamında Müşteri; Yönetilen Sistemler’den Verilen Hizmetler’in, bu hizmetlerin verilmesinin, Yönetilen Sistemler üzerinde saklanan verilerin ve bu verilerin saklanmasının yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluğundan, bunlarla ilgili resmi lisans, izin v.b. belgelerin alınması ve bunlarla ilgili herhangi bir isim altında ödenmesi gereken her türlü bedelden münhasıran sorumludur.

Müşteri, Yönetilen Sistemler’e HİZMET SAĞLAYICI’nın erişimi (Sistemlerin Yönetilebilmesi) ve Sistem Yönetim Hizmeti uygulaması için gereken her türlü hak ve iznin alınmış olmasından münhasıran sorumludur. Müşteri, bu hak ve izinlerin alınmamış olması nedeniyle üçüncü kişilere karşı ortaya çıkabilecek yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve bu yükümlülükler nedeniyle HİZMET SAĞLAYICI’nın zarar görmesi halinde oluşan bu zararı tazmin edeceğini gayri kabil-i rücu olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

HİZMET SAĞLAYICI’nın bu sözleşme kapsamında verdiği hizmetler dahilinde yazılım geliştirme, herhangi bir yazılımın kodlarında değişiklik yaparak yazılımın hatalarını düzeltme veya ek özellikler kazandırma yükümlülüğü yoktur.

Bu sözleşmeye konu hizmetlerin verilmesi sırasında kullanılacak öncelik düzeyleri ve tanımları aşağıdaki gibi olacaktır

Kritik Etki (Öncelik düzeyi en yüksek) : Yönetilen Sistemler’den Verilen Hizmetler’i kullanan tüm kullanıcıları etkileyen kritik sorun. Yönetilen Sistemler üzerinde çalışan yazılımlar devre dışı veya kullanılamıyor ve geçici çözüm bulunamıyor.

Yüksek Etki (Öncelik düzeyi ikinci yüksek) : Bu öncelik düzeyindeki sorun, Yönetilen Sistemler’den Verilen Hizmetler’i kullanan sınırlı sayıdaki kullanıcıyı kritik bir şekilde veya kullanıcılar arasında gerçekleştirilen ortak çalışmayı kritik bir şekilde etkiler. Yönetilen Sistemler üzerinde çalışan yazılımlar beklendiği gibi çalışmıyor ve uygulanabilir bir geçici çözüm bulunamıyor.

Orta Derecede Etki (Öncelik düzeyi orta) : Yönetilen Sistemler üzerinde çalışan yazılımlar beklendiği gibi çalışmıyor ancak geçici bir çözüm uygulanarak kolaylıkla kullanılabiliyor.

Düşük Etki (Öncelik düzeyi düşük) : Yönetilen Sistemler üzerinde çalışan yazılımlar istendiği gibi çalışmıyor ancak işlev görüyor (geçici çözüm gerekli değil).

Müşteri, İSTEK’lerini bildirirken bunların önceliği hakkındaki önerisini de bildirebilir. Ancak İSTEK’lerin öncelikleri HİZMET SAĞLAYICI tarafından değerlendirilecek ve nihai karar HİZMET SAĞLAYICI tarafından verilecektir. Müşteri bu hususu şimdiden kabul eder.

BİLGİ VE İLETİŞİM

Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için hukuk@safir.net.tr mail adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.